Chci se přihlásit

Přihlašování do Talentové akademie 2022 je prodlouženo až do 15. 8. 2022 (včetně).

Jak se stát jedním z 12 finalistů soutěže?

Vypracuj online projekt s několika zapeklitými úkoly nejen z oblasti laserových technologií. Své řešení nám nahraj do přihlašovacího formuláře umístěného níže a odešli nejpozději do půlnoci 15. 8. 2022.

Odborná porota na základě hodnocení všech obdržených projektů vybere 12 nejlepších studentů, kteří stráví 3 dny plné skutečné vědy (17. – 19. 9. 2022) v laboratořích laserových centrech ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech. Všechny účastníky online kola budeme informovat o výsledku e-mailem, a to dne 22. 8. 2022.

Hodně štěstí!

 

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ DO TALENTOVÉ AKADEMIE 2022


  O TOBĚ (všechny položky jsou povinné)

  ZADÁNÍ ONLINE PROJEKTU (položky nejsou povinné)

  1. Proč si s námi chceš vyzkoušet vědeckou práci? (max. 500 znaků)
  2. Jaké jsou tvé předchozí zkušenosti s vědou? (max. 500 znaků)
  3. Kdybys měl/a neomezené možnosti a zdroje, jakému výzkumu by ses chtěl/a věnovat a proč? (max. 1000 znaků)
  4. Domácí experiment

  Když Isaac Newton v 17. století poprvé rozložil bílé světlo na spektrum, dokázal, že obsahuje mnoho barev. Použil při tom optický hranol, u jehož vrcholu se každá vlnová délka při průchodu láme pod jiným úhlem. Výsledkem bylo prostorově oddělené spektrum mnoha barev viditelných pouhým okem. Je to ale všechno? Dnes už dobře víme, že některé vlnové délky světla jsou příliš krátké nebo dlouhé na to, aby je lidské oko detekovalo. Sluneční záření, které Newton před čtyřmi stoletími rozložil na onu ikonickou duhu, obsahuje řadu vlnových délek mimo tento viditelný interval. Tvým úkolem bude přítomnost těchto krátkých a dlouhých vlnových délek ve slunečním spektru experimentálně dokázat: Libovolným způsobem rozlož sluneční světlo na spektrum, ukaž (za pomoci jakýchkoliv pomůcek), že obsahuje i jiné než okem viditelné složky, a popiš je. Můžeš si pak vybrat jednu z následujících forem zpracování:

  A/ Popularizační video

  Natoč video se zvukem o maximální délce 2 minuty, v němž představíš provedení experimentu a naměřené výsledky.

  B/ Vědecký protokol

  Rozděl text do následujících kapitol:

  Teoretický úvod: Popiš teoretický princip měření a uveď fyzikální vztahy, které použiješ pro případné výpočty (max. 200 slov).
  Popis experimentu: Popiš měřící aparaturu, postup měření a prezentuj výsledky (max. 400 slov + schéma + fotografie + tabulky).
  Závěr: Shrň výsledky svého měření (max. 100 slov).
  Diskuze: Diskutuj případné vlivy na výsledky měření (max. 200 slov).

  Popularizační video nebo vědecký protokol nahraj na online úschovnu (např. ulozto.cz, uschovna.cz, google drive apod.) a zde vlož webový odkaz:

  5. Čočkovka

  Za pomoci následujícího nástroje pro sestavení optických systémů:

  https://lightmachinery.com/optical-design-center/more-optical-design-tools/gaussian-beam-propagation/

  navrhni optickou soustavu čoček, která zmenší průměr laserového svazku. Na počátku máš k dispozici svazek o průměru 100 mm s vlnovou délkou 532 nm (*), divergencí 6.78 µrad. Na výstupu z navržené soustavy má svazek dosáhnout průměru 10 mm a divergence <0,1 mRad, což znamená, že je svazek kolimovaný. Máš zadané pozice dvou čoček, se kterými nesmíš během návrhu hýbat: L1=50 mm, f1=100 mm, L2=500 mm, f2=750 mm, kde L je vzdálenost od zdroje záření a f je ohnisková vzdálenost daných čoček. Doplň tento systém čoček tak, abys na výstupu získal/a svazek požadovaných parametrů. Celý systém by neměl být delší než 1500 mm. V systému využij jen čočky, jejichž ohniskové vzdálenosti jsou celistvými násobky deseti. K návrhu ti stačí jen znalost o funkci Keplerova a Galileova teleskopu. Jako řešení úlohy vlož webový odkaz na svůj návrh.

  * Hodnota byla v rámci prodloužení soutěže zaktualizována.

  6. Vzkaz organizátorům (max. 500 znaků)

  Tvoje odpovědi byly nahrány do systému.

  Mockrát děkujeme za Tvůj čas!

  Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE

   

  Kontaktní osoby pro případ vašich otázek

  HiLASE

  Radka Kozáková

  Radka Kozáková
  info@talentovka.cz
  Radka.Kozakova@hilase.cz
  +420 601 560 164

  ELI Beamlines

  Hana Strnadová

  Hana Strnadová
  info@talentovka.cz
  Hana.Strnadova@eli-beams.eu
  +420 601 560 333