Chci se přihlásit

Přihlašování do Talentové akademie 2023 je otevřeno. Jak se stát jedním z 12 finalistů soutěže?

Vypracuj online projekt s několika zapeklitými úkoly nejen z oblasti laserových technologií, své řešení nám nahraj do přihlašovacího formuláře umístěného níže a odešli nejpozději do půlnoci 23. června 2023. 

Odborná porota na základě hodnocení všech obdržených projektů vybere 12 nejlepších studentů, kteří stráví 3 dny plné skutečné vědy (23. – 25. září 2023) v laboratořích laserových centrech ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech. Všechny účastníky online kola budeme informovat o výsledku e-mailem do 20. srpna 2023.

Hodně štěstí!

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ DO TALENTOVÉ AKADEMIE 2023


  O TOBĚ

  všechny položky označené * jsou povinné

  ZAMYSLI SE A VYPRACUJ NÁSLEDUJÍCÍCH 6 ÚKOLŮ.
  JEJICH ŘEŠENÍ VYPLŇ DO PŘIHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE.

  1. Proč si s námi chceš vyzkoušet vědeckou práci?
  2. Jaké jsou tvé předchozí zkušenosti s vědou? (stáž, účast v soutěži, koníček apod.)
  3. Kdybys měl/a neomezené možnosti a zdroje, jakému výzkumu by ses chtěl/a věnovat a proč?
  4. Pro laserová centra HiLASE a ELI Beamlines je klíčová mezioborová spolupráce. Při vědecké práci zde nacházejí uplatnění nejenom laseroví fyzici, ale i konstruktéři, programátoři, chemici, technici a další profese. Jaká oblast přírodních a technických věd je ti nejbližší a proč?
  5. Domácí experiment

  Ve vesmíru můžeme zkoumat mezihvězdná mračna prachových částic a plynů, tzv. mlhoviny, které mívají velikost obvykle od jednoho do zhruba tisíce světelných let v závislosti na typu mlhoviny. Mezi jevy, které umožňují mlhoviny pozorovat patří například rozptyl světla z blízké hvězdy, který najdeme v tzv. reflexních mlhovinách. Dalším jevem je pak emise světla v emisních mlhovinách a v neposlední řadě se můžeme zabývat i stimulovanou emisí. Mlhoviny pak fungují jako laser, či lépe řečeno “mazer”, což je předchůdce laseru. Tvým úkolem bude pomocí libovolného experimentu ukázat a vysvětlit rozptyl a emisi světla. Úkol můžeš zpracovat formou popularizačního videa či vědeckého protokolu, přičemž se budeš snažit objasnit následující otázky:

  • Jaký je rozdíl mezi Rayleighovou a Mieovou teorií rozptylu?
  • Jak to souvisí s modrou barvou oblohy?
  • Co je to stimulovaná a spontánní emise a jak souvisí s laserem?
  • Co je to mazer?

  Pro zpracování si vyber jednu z následujících variant:

  A/ Popularizační video

  Natoč video se zvukem o maximální délce 2 minuty, v němž představíš provedení experimentu a naměřené výsledky.

  B/ Vědecký protokol

  Rozděl text do následujících kapitol:

  Teoretický úvod: Popiš teoretický princip měření a uveď fyzikální vztahy, které použiješ pro případné výpočty (max. 200 slov).
  Popis experimentu: Popiš měřící aparaturu, postup měření a prezentuj výsledky (max. 400 slov + schéma + fotografie + tabulky).
  Závěr: Shrň výsledky svého měření (max. 100 slov).
  Diskuze: Diskutuj případné vlivy na výsledky měření (max. 200 slov).

  Popularizační video nebo vědecký protokol ve formě PDF nahraj na online úschovnu (např. ulozto.cz, uschovna.cz, google drive apod.) a do přihlašovacího formuláře vlož webový odkaz:

  6. Dalekohled

  K dovednostem každého optika i astronoma patří sestavení jednoduchého dalekohledu. Procvičme si tedy počítání s Keplerovým i Galileovým dalekohledem.

  • Máme k dispozici tubu dlouhou 100 cm. Pokud chceme postavit Keplerův dalekohled, jaké dvě čočky (s jakou ohniskovou vzdáleností) potřebujeme, aby dalekohled zvětšoval 19krát? Předpokládej umístění čoček na koncích tuby.
  • Tvůj úkol je dostavět Galileův dalekohled tak, aby zvětšoval 19,6krát. Pokud máš objektiv s ohniskovou vzdáleností 98 cm, jaký okulár budeš potřebovat (s jakou ohniskovou vzdáleností)?

  Řešení úlohy se svým výpočtem a jasným postupem nahraj opět na online úschovnu (např. ulozto.cz, uschovna.cz, google drive apod.) a do přihlašovacího formuláře vložíš webový odkaz.

  7. Vzkaz organizátorům aneb máš na srdci něco, na co tu není kolonka? Napiš nám to sem.

  Tvoje odpovědi byly nahrány do systému.

  Mockrát děkujeme za Tvůj čas!

  Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE

   

  Kontaktní osoby pro případ vašich otázek

  Centrum HiLASE (FZU AV ČR)

  Radka Kozáková

  Radka Kozáková
  info@talentovka.cz
  Radka.Kozakova@hilase.cz
  +420 601 560 164

  ELI Beamlines (ELI ERIC)

  Hana Strnadová

  Hana Strnadová
  info@talentovka.cz
  Hana.Strnadova@eli-beams.eu
  +420 601 560 333